Search
 • Extreme Weather

  Extreme weather is unusual harsh weather, which often have devastating effects. Extreme weather events also include natural disasters.

 • Extreme Weather
 • School Shootings

  Unfortunately, school shootings still happen quite often in the US. Recent shootings have made people discuss and blame gun ownership, bullying and violent video games for causing the tragedies.

 • School Shootings
 • World of Warcraft

  World of Warcraft (WoW) is a fantasy massively multiplayer online role-playing game (MMORPG). WoW holds the Guinness World Record as the most popular MMORPG ever.

 • World of Warcraft
1 2 3

For lærerne

Lærervejledning

Lærerens guide til portalen.

Temaer og tekster til FSA

Forslag til tekstopgivelser og oversigt over antal normalsider.

Opgaveretteren

Opgaveretteren kan hjælpe dig med at rette de skriftlige opgaver. Opgaveretteren er produceret af Langcorr.

Sidste nyt

Præsentationsvideo

Nyt indhold

Engelskfaget.dk

 • virker på alle platforme og browsere.
 • opdateres løbende.
 • er et komplet digitalt læremiddel.
 • har masser af spændende aktiviteter. 
 • tager altid imod nye ideer fra brugerne.
Close
Minimize